Sesleria albicans – pěchava vápnomilná

Sesleria albicans viz Sesleria caerulea / pěchava modrá

Category: