Carex morrowii “Ice Dance”- ostřice morrowova

Carex morrowii ´Ice Dance´Carex morrowii ´Ice Dance´ detailCarex morrowii ´IceDance´ květCarex morrowii ´IceDance´ list

Rozměry výška 0,3-0,6 m, šířka podobná

Nároky: Propustná vlhčí zahradní půda na světlém místě a v polostínu. Vydrží i sušší slunná místa, tam však potřebuje hodně vláhy a po zimě jí osychají konce listů.

Původ: Původní druh roste jako podrost světlých lesů v Japonsku a na Sachalinu.

Znaky: Odolný, u nás dobře mrazuvdorný, stálezelený trsovitý porost trávově zelených špičatých a širších tuhých listů s výrazným žlutobílým panašováním. Kvete od března nenápadně malými černými hlávkami. Nové listy raší od května.

Použití: Vhodná pro solitérní i skupinové výsadby v kombinaci s jinými druhy travin, trvalek a jako podrost dřevin. Rozrůstá se poměrně rychle do šířky. Ideální pro půdní pokryvy.

Péče: Nikdy nestříháme u země, na jaře (III-IV) pouze jemně zakracujeme zaschlé konečky listů, pokud je to nutné!! Starší široké trsy rozdělíme a rozsadíme, tím obnovíme kondici rostlin.

Category: